Ansökan om färdtjänst

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Färdtjänsten är till för dig som har ett funktionshinder och inte kan resa med kollektivtrafiken på egen hand.

Vid en resa med färdtjänst kan du få åka tillsammans med andra färdtjänstresenärer som har ungefär samma resväg. Det händer att du inte alltid får åka närmaste vägen till ditt resmål.

Du får resa så ofta du behöver och om du uppger det i samband med beställningen får du ta med dig en medresenär under resan. Medresenären betalar en egenavgift, samma som du som är beviljad färdtjänst.

Du beställer din färdtjänstresa per telefon. Du kan beställa din resa samma dag och upp till 14 dagar i förväg. Om bilen du har beställt är mer än 10 minuter försenad kan du ringa för att få mer information.

Du kan ladda ner Mölndal stads informationsbroschyr om färdtjänstPDF.

Som färdtjänstresenär i Mölndals stad får du resa i följande kommuner:

 • Mölndal
 • Göteborg
 • Ale
 • Alingsås
 • Härryda
 • Kungsbacka
 • Kungälv
 • Lerum
 • Lilla Edet
 • Mark
 • Partille
 • Stenungsund
 • Tjörn
 • Öckerö

Kostnad för färdtjänstresor

Kostnaden för färdtjänstresor beror på vart du reser. Du hittar alla priser i broschyren om kostnader för färdtjänstresorPDF. För resor med riksfärdtjänst gäller separat prislistaPDF
För dig som åker till och från arbete, utbildning, dagverksamhet eller daglig verksamhet finns det möjlighet att ansöka om högkostnadsskyddPDF.

Kontantlös betalning

Du betalar din färdtjänstresa via faktura, som skickas till din folkbokföringsadress. Fakturan innehåller hela månadens resor och skickas hem till dig under andra veckan i nästkommande månad. Det tillkommer ingen fakturaavgift.

Bokning av färdtjänstresa

För att boka en färdtjänstresa ringer du Beställningscentralen på 031-41 96 00.
För resor till, från och inom Alingsås, Lilla Edet. Stenungsund och Tjörn behöver du boka resan minst en dag innan din resa. Boka din returresa samtidigt.
Du kan även boka din resa via internet på minaresor.goteborg.se samt appen Göteborgs Stad Färdtjänsten – Mina resor, som du kan ladda ner till din smartphone.

Färdtjänstresa på natten

För att boka en resa nattetid kan du ringa till Beställningscentralen under ordinarie öppettider samma dag som du ska resa. Du kan även förboka din resa några dagar innan. Om du har förbokat en resa och sedan vill boka av eller boka om resan kan du göra det via Trafikledningen på telefon 031-41 95 45.

Du kan även boka en resa nattetid via Färdtjänstens app eller via Internetbeställningen.

För information om trappklättring och specialfordon kontakta färdtjänsthandläggare.

Om dina personuppgifter

Dina personuppgifter kommer att behandlas med rättsligt stöd av att behandlingen är nödvändig för att kunna registrera och handlägga ärenden om färdtjänst. Tekniska nämnden kommer behandla personnummer, namn, adress, c/o adress, telefonnummer och e-postadresser och ev. uppgifter om god man/företrädare/anhöriga och dennes adress, e-post, telefonnummer. Uppgifterna kommer att lagras i enlighet med nämndens dokumenthanteringsplan samt skickas till Serviceresor i Göteborg och Västra Götalandsregionen som utför resorna samt flexlinjen (Västtrafik).

Om du anser att vi har behandlat dina personuppgifter felaktigt kan du begära rättelse hos Mölndals stad samt vända dig till Datainspektionen som är tillsynsmyndighet. Du har även rätt att få besked om vilka av dina personuppgifter som staden behandlar. Du hittar aktuella kontaktuppgifter till personuppgiftsansvarigs dataskyddsombud på www.molndal.se/personuppgifter. Där kan du också läsa mer om hur Mölndals stad hanterar personuppgiftsbehandlingar.

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa