Åtagande för ställföreträdarskap

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

När du blivit tillfrågad om att bli god man eller förvaltare behöver du signera en åtagandehandling för att bli förordnad som god man eller förvaltare.  Med denna e-tjänst kan du som ställföreträdare signera åtagandet med e-legitimation. Om huvudmannen eller omyndig också ska lämna skriftligt samtycke kan du bifoga det scannade samtycket som en pdf i denna e-tjänst.  

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa