Allmän förskola, 3-5 år, anmälan

LÄS MER

Ditt barn har rätt till allmän förskola 15 timmar per vecka från och med höstterminen det år ditt barn fyller 3 år. Rätten till förskola gäller för 3-, 4- och 5-åringar. Allmän förskola är valfri och gratis. Skjuts till förskolan ingår inte. 

Under grundskolans sommar- och jullov får ditt barn inte gå i förskolan. 

I förskolan möter ditt barn andra barn för aktiviteter och lek tillsammans med förskolans pedagoger. 

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa