Övrigt: Allmän förskola

LÄS MER

Har du en 3-, 4- eller 5-åring och bor i Mölndals stad så har ditt barn rätt till förskola 15 timmar/vecka från höstterminen det år barnet fyller 3 år. I förskolan möter barnet andra barn för lek och aktivitet tillsammans med förskolans pedagoger.
Man får inte gå på förskolan under sommar- och jullov. Allmän förskola är valfri och gratis. Skjuts till förskolan ingår inte.

Frågor om e-tjänsten

Johanna Reinler
johanna.reinler@molndal.se

Personuppgiftsansvarig

Skolnämnden
skola@molndal.se

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa