Belastningsregister för timvikarier vikarieenhet

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här visar du upp ditt belastningsregister till oss på vikarieenheten i  Mölndal stad.
Om du ska arbeta inom vård och omsorg vill vi gärna att du även laddar upp ditt körkort.

E-tjänsten är till för dig som söker jobb som timvikarie på vikarieenhet och som en del i rekryteringsprocessen behöver uppvisa belastningsregister. E-tjänsten är även till för dig som är anställd timvikarie och vill uppdatera ditt belastningsregister. Har du ett anonymitetsskydd kan du inte skicka in dina dokument via e-tjänsten utan behöver kontakta oss på vikarieenheten för nästa steg.

För att vi ska få anställa, anlita eller ta emot dig i våra verksamheter måste du enligt lag och rutin i staden visa upp ett utdrag ur belastningsregistret, ett så kallat registerutdrag. Det beställer du hem från polisens hemsida, skannar/tar bild på originalet och laddar upp via vår e-tjänst. Du behåller originalet själv. När du har lämnat in belastningsregistret kommer det att kontrolleras av ansvarig rekryterare samt noteras att du har lämnat in ditt belastningsregister, därefter raderas filen och det du har skickat in i e-tjänsten direkt.

Det är viktigt att tänka på att registerutdraget är en del av bedömningsunderlaget när vi ska avgöra om du är lämplig att anställa.

Belastningsregistret är giltigt i 12 mån från utförandedatum (undantag för HVB-hem som är giltigt i 6 mån) och du kan använda samma belastningsregister flera gånger.

Mer information och begäran om belastningsregister hittar du via polisens hemsida https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/

Klicka på Starta e-tjänst för att komma igång! Du behöver BankID eller FrejaID för att visa upp ditt belastningsregister.

Följande behövs för e-tjänsten

  • belastningsregister
  • BankID eller FrejaID

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa