Godkännande för timvikarier på vikarieenhet av kläd-/hygienrutiner, sekretess samt etik, bemötande och rapporteringsskyldighet

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här tar du som timvikarie del av information och godkänner de kläd-/hygienrutiner, sekretess samt etik, bemötande och rapporteringsskyldighet som tillämpas inom Vård- och omsorgsförvaltningen i Mölndals Stad.

Din signering innebär att du har förstått vilka rutiner och skyldigheter som gäller i ditt arbete.

Frågor om e-tjänsten

Vikarieenheten
vikarierekrytering@molndal.se
www.molndal.se/timvikarie

Personuppgiftsansvarig

Cornelia Ennefors
cornelia.ennefors@molndal.se

Följande behövs för e-tjänsten

  • BankID

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa