Bokning av redovisningsträffar med överförmyndaren

LÄS MER

Här kan du som är god man, förvaltare eller förmyndare boka en tid för att under en halvtimme få hjälp med frågor kring din årsräkning. Skulle det vara något problem med bokningen så går det bra att höra av sig till oss per telefon på våra telefontider eller via mail. 

 

 

 

 

Om dina personuppgifter

Dina personuppgifter kommer att behandlas med rättsligt stöd av att behandlingen är nödvändiga för att tillgodose lagkrav från föräldrabalken, förmyndarskapsförordningen samt lagen om ensamkommande barn. Överförmyndaren kommer behandla namn, personnummer, adress och kontaktuppgifter samt journalanteckningar och de kommer att bevaras och arkiveras i staden.

Om du anser att vi har behandlat dina personuppgifter felaktigt kan du begära rättelse hos staden samt vända dig till Datainspektionen som är tillsynsmyndighet. Du har även rätt att få besked om vilka av dina personuppgifter som staden behandlar. Du hittar aktuella kontaktuppgifter till Överförmyndarnämndens dataskyddsombud på  www.molndal.se/personuppgifter. Där kan du också läsa mer om hur Mölndals stad hanterar personuppgiftsbehandlingar.

Frågor om e-tjänsten

Överförmyndare i Samverkan
ofs@molndal.se
031 315 18 80

Personuppgiftsansvarig

Nämnden för överförmyndare i samverkan
ofs@molndal.se

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa