Ägarbyte eller nytt abonnemang för VA och sophämtning, en- och tvåbostadshus, anmälan

LÄS MER

Ägarbyte eller nytt abonnemang för VA, vatten och avlopp, och sophämtning, för en- och tvåbostadshus. Tillexempel för dig som bor eller ska flytta in i villa eller radhus.

Läs mer om de olika sophämtningsabonnemangen.

Läs mer om VA-abonnemang och kostnader.

Frågor om e-tjänsten

Kontaktcenter Mölndal
kontakt@molndal.se
031-315 10 00