Borgerlig vigsel

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

För de som planerar att gifta sig och önskar ett alternativ till kyrklig vigsel finns borgerlig vigsel. Genom denna e-tjänst kan ni önska tid för borgerlig vigsel..
I Mölndals stadshus finns ett speciellt rum för borgerliga vigslar. 

 

Ansökan om hindersprövning
Innan ni kan gifta er i Sverige måste ni ansöka om hindersprövning hos Skatteverket. Hindersprövning innebär att Skatteverket undersöker om det finns något lagligt hinder mot att ni gifter er.

Det är viktigt att ni lämnar in er ansökan om hindersprövning i god tid före vigseln. Blanketter för hindersprövning och anmälan om efternamn finns hos Skatteverket. Hindersprövningen är giltig i fyra månader.

Lämna intygen till oss i god tid före vigseln
Efter ansökan om hindersprövning får ni två handlingar från Skatteverket, Intyg hindersprövning och vigselintyg. Båda handlingarna i original ska lämnas till Mölndals stad minst sju arbetsdagar före vigseln.

Det går bra att lämna in handlingarna i stadshusets reception eller posta dem till:
Mölndal stad
Carina Grunditz
Stadsledningsförvaltningen
431 82 Mölndal

Vittnen
Minst två personer måste vara med under vigseln som vittnen, det kan vara vänner eller släktingar. De som är vittnen måste ha fyllt 18 år. Personer som arbetar i kommunen kan också vara vittnen. Kommunens vittnen är tillgängliga på vardagar under kontorstid.

Avgift
Det kostar 625 kr för en borgerlig vigsel. Efter vigseln skickar vi en faktura. 

Vad händer sen?
När ni har preliminärbokat vigsel via e-tjänsten kommer vi att kontakta er för att gå igenom era önskemål och boka dag och tid för vigseln.

Vi kan inte garantera att vigseln kan genomföras enligt era inskickade önskemål.

Mer information från Skatteverket
Äktenskap och partnerskap

Om dina personuppgifter
Dina personuppgifter kommer att behandlas med rättsligt stöd av att behandlingen är nödvändiga för att förrätta vigsel i enligt med äktenskapsbalken. Kommunstyrelsen kommer behandla namn, personnummer och kontaktuppgifter och  uppgifterna kommer sedan lagras i enlighet med vår dokumenthanteringsplan samt skickas Skatteverket.

Om du anser att vi har behandlat dina personuppgifter felaktigt kan du begära rättelse hos staden samt vända dig till Datainspektionen som är tillsynsmyndighet. Du har även rätt att få besked om vilka av dina personuppgifter som staden behandlar. Du hittar aktuella kontaktuppgifter till personuppgiftsansvarigs dataskyddsombud på www.molndal.se/personuppgifter. Där kan du också läsa mer om hur Mölndals stad hanterar personuppgiftsbehandlingar.

Frågor om e-tjänsten

Carina Grunditz
carina.grunditz@molndal.se
031-315 13 12

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa