Bostadsanpassningsbidrag, ansökan

LÄS MER

Bostadsanpassningsbidraget är ett kommunalt bidrag för dig som har en funktionsnedsättning. Med bostadsanpassningsbidraget kan du göra de anpassningar i ditt boende som är nödvändiga för att bostaden ska kunna fungera i ditt dagliga liv. Till exempel att ta bort trösklar, byta bort badkaret mot en dusch eller ordna en ramp vid entrén.

Frågor om e-tjänsten

Kontaktcenter Mölndal
kontakt@molndal.se
031-315 10 00