Ägarbyte eller nytt abonnemang för VA och sophämtning, verksamheter

LÄS MER

Ägarbyte eller nytt abonnemang för sophämtning och VA för verksamheter, till exempel flerbostadshus.

Läs mer om renhållningsabonnemang för flerbostadshus.

Om du bor i en eller två bostadshus (villa eller radhus t.ex.) ska du använda blanketten för en- och tvåbostadshus istället.

Frågor om e-tjänsten

Kontaktcenter Mölndal
kontakt@molndal.se
031-315 10 00