Tilläggsbelopp för modersmålsundervisning till fristående skolor utanför Mölndal

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här kan ni ansöka om tilläggsbelopp för modersmålsundervisning för elever boende i Mölndal men som går i fristående skola utanför Mölndal. En ansökan per barn måste göras. Rektor måste godkänna att eleven har rätt till modersmålsundervisning. Samtliga vårdnadshavare måste skriva under blanketten för ansökan.

Adopterade elever erbjuds undervisning i annat språk än svenska om de har grundläggande kunskaper i språket, även om språket inte talas i hemmet. Dessa bestämmelser även för ensamkommande barn.
För elever som tillhör någon av de nationella minoriteterna finska, jiddisch, meänkieli, romani chib och samiska krävs inte att språket är elevens dagliga umgängesspråk i hemmet eller att eleven har grundläggande kunskaper i språket.

Frågor om e-tjänsten

Carina Hellström
fristaendeverksamheter@molndal.se

Personuppgiftsansvarig

Skolnämnden
skola@molndal.se

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa