Trädfällning på kommunal mark, ansökan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Om du vill ta ner ett träd som står på kommunal park-, natur- och trafikmark, behöver du ansöka om tillstånd för det. Mölndals stad beslutar sedan om du får tillstånd att ta ner trädet.

Villkor

Om du får godkänt på din ansökan är det du som ska se till att trädet tas ner på ett korrekt sätt. Du betalar kostnaden för arbetet.

Du ska acceptera och följa villkoren som du kan läsa på molndal.se.
Där kan du även läsa om vad som avgör om du får tillstånd eller inte.

Grannars samtycke

Grannar måste ge sitt samtycke innan ansökan behandlas. Du som ansöker kan ange grannarnas kontaktuppgifter i e-tjänsten. De får då ett meddelande och får gå in och signera ansökan. Du kan också använda blankett för grannars samtycke som du scannar in eller fotograferar efter att grannarna skrivit på och laddar upp inne i e-tjänsten. Observera att det måste vara fastighetsägaren till grannfastigheten, inte eventuella hyresgäster.

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa