Trädfällning på kommunal mark, ansökan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Om du vill ta ner ett träd som står på kommunal park-, natur- och trafikmark, behöver du ansöka om tillstånd för det. Mölndals stad beslutar sedan om du får tillstånd att ta ner trädet.

Villkor

Om du får godkänt på din ansökan är det du som ska se till att trädet tas ner på ett korrekt sätt. Du betalar kostnaden för det. Du ska acceptera och följa villkoren som du kan läsa på molndal.se.
Mölndals stad gör polisanmälan om träd blir nedtagna utan tillstånd.

Grannars samtycke

Grannar måste ge sitt samtycke innan ansökan behandlas. Du som ansöker kan ange grannarnas kontaktuppgifter i e-tjänsten. De får då ett meddelande och får gå in och signera ansökan. Du kan också använda blankett för grannars samtycke som du scannar in eller fotograferar efter att grannarna skrivit på och laddar upp inne i e-tjänsten. Observera att det måste vara fastighetsägaren till grannfastigheten, inte eventuella hyresgäster.

Praktisk information

Mölndals stad godkänner normalt inte att friska och hela träd blir nedtagna. Varje enskilt fall bedöms utifrån följande kriterier:

  • Trädets värde med tanke på ålder, art och biologiskt värde.
  • Trädets värde för den omgivande miljön med tanke på områdets karaktär och estetik.

Att ett träd skuggar, påverkar utsikten, fäller löv, barr eller frön på privat mark eller stör paraboler eller annan teknisk utrustning är inte ett tillräckligt motiv till nedtagning av träd på kommunens mark.

Vi är också väldigt restriktiva med att ta ner träd nära våra vattendrag. Det kan ge problem med markstabilitet i området. Dessa träd är ofta viktiga med tanke på den biologiska mångfalden.

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa