Ansökan om trädfällning

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Träd på kommunens mark som är till hinder eller obehag för fastigheter kan tas ner genom kommunens försorg. Arbetena utförs främst vintertid och avverkningen sker huvudsakligen områdesvis.

Grannars samtycke

Grannar måste ge sitt samtycke innan ansökan behandlas. Du som ansöker anger grannarnas kontaktuppgifter i e-tjänsten. De får då ett meddelande och får gå in och signera ansökan. Du kan också använda blankett för grannars samtycke som du scannar in efter att grannarna skrivit på och laddar upp inne i e-tjänsten.

Då får du ja till trädfällning
 • Farliga träd
  Sjuka eller skadade träd eller träd som lutar över tomter och gångvägar, där det finns risk att grenar eller hela trädet kan falla ner och skada människor eller egendom.
 • Träd som skymmer sikten
  Träd eller sly som växter ut över gångvägar eller cykelbanor.
 • Gallring
  Ibland kan träden ha växt upp alltför tätt och konkurrerar med varandra om luft och ljus. Då gallras bland annat asp, björk och sälg. I vissa fall kan även granar fällas, om de konkurrerar med andra stora träd som tallar och ekar.
När får du nej till fällning?
 • Utsikt och skugga
  Inga träd fälls på grund av att de skuggar eller försämrar utsikten.
 • Kalhuggning
  Mölndals stad fäller aldrig samtliga träd inom ett område, där är alltid frågan om gallringar. Ett kalhugget område blir nämligen fort beväxt av sly och kan inte användas för friluftsliv.
 • Toppning
  Vi toppar eller stympar aldrig höga välväxta träd. Det ger på sikt farliga, instabila träd och risk för rötskador. Dessutom skjuter trädet nästan alltid ut en mängd nya skott från kapningsstället, vilket på några år gör trädet ännu tätare än tidigare.

Behandling av personuppgifter
När du ansöker om trädfällning kommer Tekniska nämnden behandla de personuppgifter du lämnar  
i enlighet med dataskyddsförordningen för att kunna behandla ansökan.  Du har rätt att begära utdrag och rättelse av de personuppgifter som staden behandlar.  
Du kan läsa mer om hur vi behandlar personuppgifter på molndal.se/personuppgift.

Frågor om e-tjänsten

Teknisk kundservice
teknisk.kundservice@molndal.se
031-315 15 80

Personuppgiftsansvarig

Angelica Haga
angelica.haga@molndal.se

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa