Anmälan förflyttningstekniksutbildning för anställd semestervikarie inom hemtjänst och äldreboende

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Semestervikarie inom vård och omsorg som arbetar i äldreboende och hemtjänst behöver gå en utbildning i förflyttningsteknik. Utbildningen anordnas på Storstugan Fässbergs äldreboende, Lantbruksgatan 19 av legitimerade fysioterapeuter.

Syftet med utbildningen är att höja kunskapen hos personal för att kunna arbeta med förflyttningar som är skonsamma mot både personal och brukare. Grundläggande teknik i förflyttningar, bemötande och vanligt förekommande hjälpmedel är delar som kommer ingå.

Timlön kommer att utgå månaden efter genomförd utbildning. Genom denna e-tjänst anmäler du dig till ett av tillfällena. Din närvaro kommer att noteras på plats.

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Följande behövs för e-tjänsten

  • BankID eller FrejaID

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa