Klagomål på boendemiljö eller påverkan på naturen

LÄS MER

Här kan du lämna klagomål som gäller din boendemiljö eller påverkan på naturen. Bygg- och miljöförvaltningen handlägger klagomålsärenden där störningen kan innebära en risk för människors hälsa eller för miljön. Vi gör en utredning som visar om klagomålet är en risk som behöver åtgärdas. Tänk på att när du lämnar in ett klagomål blir det en allmän handling. Det innebär att vem som helst kan begära att få uppgifterna.

Boendemiljö
Om ditt klagomål gäller din boendemiljö är det viktigt att du först kontaktat den som orsakar eller ansvarar för störningen. Den som orsakar störningen måste få möjlighet att åtgärda problemet innan du kontaktar oss. Om problemet kvarstår efter att du haft kontakt med den som orsakat störningen kan du anmäla detta till oss med hjälp av denna e-tjänst. Du kan inte vara anonym.

Påverkan på naturen
Ditt klagomål kan lämnas anonymt men det kan innebära att handläggningen av ärendet försvåras eller att ditt klagomål inte kan handläggas. 

Det här händer efter att du skickat in ditt klagomål
När vi fått in ditt klagomål kontaktar vi den som utpekas som störande och bifogar en kopia på ditt klagomål. Denne får oftast två veckor på sig att svara. Om klagomålet gäller din bostad kan vi behöva göra en inspektion hemma hos dej beroende på vad klagomålet handlar om. Om vi konstaterar att det finns en olägenhet kan vi kräva att den som orsakar störningen ska genomföra åtgärder.
När det gäller klagomål där vi inte vet vem som orsakar störningen gör vi en utredning för att försöka hitta den som ansvarar så att den kan genomföra åtgärder.

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa