Godkännande av sekretess och integritet för timvikarier på vikarieenhet och lämna in betyg/intyg

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här tar du som timvikarie i Mölndals stad del av information och godkänner sekretess- och integritetsrutiner.

Ska du lämna in betyg/intyg kan du även göra det i e-tjänsten.

Din signering innebär att du har förstått vilka rutiner och skyldigheter som gäller i ditt arbete.

Behandling av personuppgifter

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa