Godkännande av sekretess och integritet för timvikarier på vikarieenhet och lämna in betyg/intyg

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här tar du som timvikarie inom skola och förskola samt måltidsservice och lokalvård i Mölndals stad del av information och godkänner sekretess- och integritetsrutiner.

Ska du lämna in betyg och/eller intyg kan du göra det i e-tjänsten. Rekryterare på Vikarieenheten gör en bedömning utifrån dokumenten som du skickar in och lönesätter utifrån innehållet.

Din signering innebär att du har förstått vilka rutiner och skyldigheter som gäller i ditt arbete.

För dig som inte är medborgare i EU/EES:

Du måste lämna in ett uppehålls- och arbetstillstånd för att kunna arbeta hos oss. Det gör du i denna e-tjänst.

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa