Rapportera för ersättning av sjuklön/vård av barn för timvikarie på vikarieenheten

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

I denna e-tjänst rapporterar du som timvikarie på vikarieenheten in sjuklön och vård av barn för ersättning. Du informerar om när du skulle ha arbetat och när du har varit frånvarande så sker prövning utifrån sjuklönelagen om din rätt till ersättning. Vård av barn medför ingen lön men frånvaron är semester och pensionsgrundande.

Om du inte har någon längre bokning kan du ändå ha rätt till sjuklön om du har varit bokad/ha utfört 14 pass med högst 14 dagars mellanrum när du blir sjuk. Om du är sjuk längre än 7 kalenderdagar krävs läkarintyg.

Du som inte är berättigad till sjuklön hos arbetsgivaren kan ha rätt till sjukpenning hos Försäkringskassan. Gäller även dig, som inte har några inbokade pass under sjukperioden. Det är viktigt att du ansöker hos Försäkringskassan så fort som möjligt.

Du rapporterar även frånvaro för vård av barn via denna e-tjänst. Vård av barn medför ingen lön men är semester- och pensionsgrundande. 

Rapportera in din frånvaro i e-tjänsten i direkt anslutning till, eller senast den månad du varit sjuk eller vårdat barn. 

Arbetsgivaren beslutar om rätt till sjuklön utifrån dina uppgifter.  Du rapporterar in din frånvaro i e-tjänsten i direkt anslutning till att du varit sjuk eller vårdat ditt barn. Om du har vårdat ditt bar och varit sjuk i samma månad behöver du skicka in en e-tjänst för vardera orsak.

Har du ett anonymitetsskydd kan du inte skicka in ditt ärende via e-tjänsten utan behöver kontakta oss på vikarieenheten för nästa steg.

Följande behövs för e-tjänsten

  • BankID
  • Timvikarie vikarieenhet

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa