Skadeanmälan

LÄS MER

Om du anser att Mölndals stad som fastighetsägare, väghållare eller ansvarig för en verksamhet, har varit vårdslös och därför orsakat din skada.