Lämna uppgifter om felaktig utbetalning

LÄS MER

I den här e-tjänsten kan du lämna uppgifter om eventuella felaktiga utbetalningar av ekonomiskt bistånd (försörjningsstöd). Du kan lämna uppgifter både som privatperson och som anställd på en myndighet eller A-kassa.

Om du lämnar uppgifterna som privatperson, kan du välja att vara anonym. 

Obs! Tänk på att den person som anmälan gäller har rätt att ta del av anmälan i sin helhet. Om du vill vara anonym är det därför viktigt att du inte lämnar någon information som kan härledas till dig.

Mer information

Lämna uppgifter om felaktig utbetalning.

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa