Resebidrag gymnasieskola, ansökan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Information om resebidrag

Du som har lång resväg mellan hemmet och närmaste relevanta hållplats för kollektivtrafik kan söka resebidrag. Resebidraget är ett bidrag som betalas ut för att kompensera resor mellan hemmet och hållplatsen. Detta är ett komplement till skolkort.

För att bli berättigad till resebidrag måste du som elev vara folkbokförd i Mölndal, studera på heltid och ha minst 4 kilometer mellan hemmet och närmaste hållplats.

Du kan ansöka om resebidrag till och med vårterminen det kalenderår du fyller 20 år. Du kan inte få resebidrag om du blivit beviljad inackorderingstillägg.

Belopp och utbetalning

Beloppet för resebidrag är 90 kronor i månaden.
Bidraget betalas ut under nio månader per läsår (september till maj).
För att utbetalning av resebidrag ska ske till betalningsmottagarens bankkonto måste anmälan göras till Swedbanks kontoregister. Om det inte görs kommer utbetalningen att månadsvis ske genom en utbetalningsavi. För att anmäla sitt konto till Swedbanks kontoregister för framtida utbetalningar gå in på Swedbanks hemsida www.swedbank.se >Privat > Kort och betala > Betalningar > Anmäl konto till kontoregister.

Växelvis boende

Elever som bor växelvis hos vårdnadshavare har rätt till elevresor som gäller mellan skolan och hemmet (folkbokföringsadressen). Det innebär att du som är folkbokförd i Mölndal endast kan få resebidrag som gäller mellan din folkbokföringsadress i Mölndal och skolan.

Ansökan

Resebidrag ansöker du om för varje nytt läsår. OBS, du kan inte söka bidrag för 2022. Endast retroaktivt från och med 1 januari 2023.

Du som ansöker om resebidrag är i följande fall inte berättigad till tillägget:

  • Flyttar och inte längre är folkbokförd i Mölndal under läsåret.
  • Flyttar från studieorten eller inte längre har 4 kilometer till närmsta hållplats under läsåret.
  • Inte påbörjar eller avbryter dina studier.

Om någon av ovan punkter inträffar måste du eller din vårdnadshavare anmäla detta till utbildningsförvaltningen. Elev/vårdnadshavare kan bli skyldiga att återbetala erhållet bidrag om de inte informerar om förändrade förhållanden under den tid de erhåller resebidrag.

För ytterligare upplysningar om resebidrag kontakta utbildning@molndal.se

Om du inte vill använda e-tjänsten och istället fylla i en pappersansökan kan du ladda ned en blankett här. Du hittar den via "Hämta blankett".

 

Om dina personuppgifter 

Din trygghet är viktig för oss. Vi vill därför informera om att vi alltid hanterar dina personuppgifter med största noggrannhet. För att kunna administrera din ansökan behöver vi på Utbildningsförvaltningen i Mölndals stad behandla vissa personuppgifter. Din ansökan och beslut kommer att sparas i tre år, därefter gallras uppgifterna. De personuppgifter vi behandlar delas med de personuppgiftsbiträden vi använder för att kunna utgöra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter. Vissa uppgifter (namn, personnummer) kommer även att delas med CSN för att försäkra oss att du studerar.  

Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss via utbildning@molndal.se. Läs mer om GDPR och dina rättigheter genom att följa denna länk: 

Tryck här för att läsa mer om hur personuppgifter behandlas i Mölndals stad.

Frågor om e-tjänsten

Utbildningsförvaltningen
utbildning@molndal.se

Personuppgiftsansvarig

Utbildningsnämnden
utbildning@molndal.se

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa