Registrera eller uppdatera inkomst

LÄS MER

Avgiften beräknas i procent på hushållets gemensamma månadsinkomst före skatt.

Du måste uppdatera din inkomst en gång per år, oavsett om inkomsten har förändrats eller inte.
Du som inte uppdaterar din inkomst en gång per år kommer bli registrerad enligt maxtaxa.

Om du inte har någon skattepliktig inkomst så ska du fylla i inkomst 0 kr.

Avgift tas ut 12 månader om året.

Inkomstuppgift kan tidigast registreras från nästa månad. Det går inte att registrera en ny inkomst som ska gälla från innevarande månad eller bakåt i tiden.
Exempel: du kan registrera din inkomst 2022-11-07, men ange ett fr.o.m. datum som är framåt i tiden, exempelvis 2023-12-01.

Om du inte kan använda e-tjänsten kan du vända dig till kontaktcenter.

Inkomst: avser skattepliktig inkomst. Inte olika typer av bidrag, ex barnbidrag eller CSN.

Frågor om e-tjänsten

Kontaktcenter
kontakt@molndal.se
031-315 10 00

Personuppgiftsansvarig

Skolnämnden
skola@molndal.se

Följande behövs för e-tjänsten