Besvara placeringserbjudande

LÄS MER

Vid gemensam vårdnad ska båda vårdnadshavarna besvara erbjudandet. En veckas svarstid gäller.

Alternativ ni önskat:
Om vårdnadshavare tackar ja till något av sina önskade alternativ så förloras rätten att stå kvar i kö. Önskas omplacering ska en ny anmälan göras. Byte sker i augusti eller januari i mån av plats.
Om vårdnadshavare tackar nej till något av sina önskade alternativ så förloras rätten att stå kvar i kö och ny anmälan måste göras.

Alternativ ni inte önskat:
Vårdnadshavare som tackar ja till ett alternativ som de inte valt har rätt att stå kvar i kö till förstahandsvalet med bibehållet anmälningsdatum.
Vårdnadshavare som tackar nej till ett alternativ de inte valt har rätt att stå kvar i kön till samtliga önskade alternativ med bibehållen kötid. Nytt erbjudande skickas ut när det finns ledig plats på något av de önskade alternativen.

Inskolning:
Det datum som står i placeringserbjudandet är första dag för inskolning. Inskolning får ej skjutas upp.

 

Frågor om e-tjänsten

Kontaktcenter
kontakt@molndal.se
031-315 10 00

Personuppgiftsansvarig

Skolnämnden
skola@molndal.se

Följande behövs för e-tjänsten

  • Bank-ID