Budget- och skuldrådgivning - Bokning

LÄS MER

Vill du komma i kontakt med en handläggare på budget- och skuldrådgivningen använder du denna e-tjänst. Vi hjälper dig med råd och stöttning kring din ekonomiska situation. Vill du veta mer finns information på Mölndals stads hemsida: Budget- och skuldrådgivning - Mölndal (molndal.se) 

E-tjänsten gäller för dig som är invånare i Mölndals stad.

I och med att du skickar in e-tjänsten, kommer dina personuppgifter att behandlas av Mölndals stad. Dina personuppgifter behandlas i enlighet med dataskyddsförordningen. Mer information: Hantering av personuppgifter inom social- och arbetsmarknadsförvaltningen - Mölndal (molndal.se)

Behandling av personuppgifter

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa