Bostadsanpassningsbidrag, ansökan digitalt

LÄS MER

Babonline - Digital ansökan om bostadsanpassningsbidrag

Frågor om e-tjänsten

Kontaktcenter Mölndal
kontakt@molndal.se
031-315 10 00

Personuppgiftsansvarig

Byggnadsnämnden
byggnadsnamnden@molndal.se