Bostadsanpassning, medgivanden från nyttjanderättshavare

LÄS MER

Blanketter för medgivanden från nyttjanderättshavare. 

Om någon mer eller någon annan än du står för hyreskontraktet eller står som bostadsrättsinnehavare behöver du få ett medgivande från den/de andra personerna (nyttjanderättshavare) om att göra anpassningar i bostaden.

Frågor om e-tjänsten

Kontaktcenter Mölndal
kontakt@molndal.se
031-315 10 00

Personuppgiftsansvarig

Byggnadsnämnden SBF
byggnadsnamnden@molndal.se