Bostadsanpassning, medgivande utbetalning av bidrag

LÄS MER

Blankett för medgivande utbetalning av bidrag

 

Frågor om e-tjänsten

Kontaktcenter Mölndal
kontakt@molndal.se
031-315 10 00

Personuppgiftsansvarig

Byggnadsnämnden SBF
byggnadsnamnden@molndal.se