Lämna klagomål inom förskola och skola

LÄS MER

Här kan du lämna klagomål mot utbildning enligt 4 kap. 8 § skollagen (2010:800). Det gäller för kommunal förskola, grundskola och fritidshem samt fristående förskolor och pedagogisk omsorg.

Steg 1 Kontakta förskolan eller skolan i första hand. Ett klagomål som rör enskilt barn eller elev ska hanteras där det har uppstått, det vill säga på förskolan eller skolan.
Steg 2 Kontakta huvudmannen via denna e-tjänst om du är missnöjd med hur klagomålsärendet hanterats av skolan eller förskolan.

Vi kan bara hantera uppgifter om specifika barn eller elever om det är du som vårdnadshavare som har lämnat klagomålet.

Du kan vara anonym när du lämnar klagomål. Om du väljer att vara anonym har vi inte möjlighet att ge dig återkoppling på ditt klagomål.

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa