Redogörelse till årsräkning/sluträkning för dig som lämnar in helt digitalt

LÄS MER

Här kan du som är god man, förvaltare eller förmyndare hämta den redogörelseblankett som är aktuell för ditt uppdrag och skicka in ihop med din årsräkning, när du redovisar digitalt till överförmyndaren. 


De uppgifter du lämnar till oss behandlas i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR).
För mer information om hur dina uppgifter behandlas se Mölndals stads hemsida www.molndal.se/personuppgift

Frågor om e-tjänsten

Överförmyndare i samverkan
ofs@molndal.se
0313151880

Personuppgiftsansvarig

Nämnden för överförmyndare i samverkan
ofs@molndal.se