Lämna in betyg/intyg timvikarier på vikarieenhet VOF

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här kan du som timvikarie inom Vård och omsorgsförvaltningen i Mölndals stad lämna in betyg/intyg som är lönegrundande för tjänsten.

Rekryterare på vikarieenheten gör en bedömning utifrån dokumenten som du skickar in och lönesätter utifrån innehållet.

Personuppgiftsansvarig

Kommunstyrelsen Mölndals stad
kommunstyrelsen@molndal.se

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa