Samtycke för fotografering kulturskolan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Samtycke för behandling av personuppgifter på Mölndals stads webbplatser,
sociala medier och i trycksaker

Vi behöver ditt samtycke för att få lov att använda dina personuppgifter på Mölndals stads webbplatser, våra sociala medier och i trycksaker.
 

Så här hanterar vi dina personuppgifter 
De personuppgifter vi avser att samla in är film och foto. Materialet kommer att användas för att kommunicera kring Kulturskolans och Mölndals stads verksamheter. Uppgifterna blir offentliga och kan komma att visas på våra personuppgiftsbiträden som till exempel Facebook, Instagram och YouTube.

Du kan ta tillbaka ditt samtycke

Ditt samtycke är giltigt tills vidare men du kan när som helst ta tillbaka det. Det gör du genom att kontakta personuppgiftsansvarig. Du har även rätt att kontakta personuppgiftsansvarig för att få information om vilka uppgifter som behandlas om dig, begära rättelse, överföring, radering eller begränsning av dina personuppgifter. Om du anser att dina personuppgifter behandlas på ett felaktigt sätt och vi inte har åtgärdat det, har du rätt att lämna klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen. 

Du väljer själv om du vill lämna dina uppgifter till oss.

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa