Instrumenthyra

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Villkor för hyra av instrument

 

Avgift och återlämning

Du får hyra ett instrument av Kulturskolan under ditt barns första spelår. Hyresavgiften är 250 kronor per termin och faktureras samtidigt som terminsavgiften. Du får hyra instrumentet i två terminer och ska återlämna instrumentet i slutet av den andra terminen. Information om datum för återlämning får du via mail när det börjar närma sig. Om ditt barn slutar i instrumentundervisning innan hyrestiden löpt ut ska ni lämna tillbaka instrumentet i anslutning till att barnet slutar. Kom ihåg att rengöra instrumentet innan du lämnar tillbaka det.

 

Kulturskolan tar ut en förseningsavgift på 100 kronor per påbörjad vecka för instrument som inte återlämnas i tid. Vissa instrument går att hyra längre än två terminer. Det gäller: kontrabas, valthorn, tuba, baryton, fagott och oboe.

 

Reparation och ersättning

När du hyr ett instrument från Kulturskolan är du skyldig att ta väl hand om instrumentet och hantera det varsamt. Om det uppstår skador som inte kan räknas som normalt slitage under hyrestiden ska du själv lämna in instrumentet för reparation och stå för kostnaden för detta. Skulle du/ditt barn tappa bort instrumentet under hyrestiden är du skyldig att ersätta instrumentet.

 

Obs: Instrumentet är inte försäkrat av Kulturskolan.

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa