Anmälan om specialkost

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Går ditt barn i förskolan eller grundskolan använder du vår e-tjänst för att anmäla om specialkost för religiösa, etiska eller medicinska skäl . 

Använd inte e-tjänsten för individuellt anpassad kost

Individuellt anpassad kost kan vara sätt för ditt barn ska klara sin skolgång och är inte en form av specialkost. Individuellt anpassad kost kan beviljas vid exempelvis neuropsykiatriska funktionsdiagnoser, tugg- och sväljsvårigheter eller selektivt ätande.

Har du frågor om individuellt anpassad kost och om det är lämpligt för ditt barn?
Kontakta rektorn på din förskola/skola för vidare hänvisning. Elevhälsan kopplas in vid behov.

Specialkost för religiösa eller etiska skäl

För dessa skäl behövs inget läkarintyg. Anmälan godkänns automatiskt och skolpersonalen får normalt informationen en arbetsdag efter att anmälan godkänts.

Specialkost för medicinska skäl

Om ditt barn har diabetes, celiaki eller är allergisk mot, fisk, mjölkprotein, ägg, skaldjur, soja, eller spannmål ska läkarintyg bifogas när du gör anmälan.

Anmäl specialkost varje läsår

Du behöver göra en ny anmälan inför varje läsårsstart.  Om du inte anmäler på nytt försvinner informationen om specialkost. Anmälan för nästa läsår görs tidigast 1 april samma år.

E-tjänsten är alltid öppen men notera att inga anmälningar utreds v. 28-31, utan bekräftelse kommer från och med vecka 32. 

Frågor om e-tjänsten och specialkost

Kontakta kontakt@molndal.se eller ring  031-315 10 00

Har du klagomål på hur Mölndals stad hanterat din anmälan av specialkost eller kvalitén i handläggningen?

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa