Ansökan om specialkost

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Går ditt barn i förskolan eller grundskolan använder du vår e-tjänst för att ansöka om specialkost för religiösa, etiska eller medicinska skäl . 

Använd inte e-tjänsten för individanpassad kost

Individanpassad kost kan vara sätt för ditt barn ska klara sin skolgång och är inte en form av specialkost. Individanpassad kost kan beviljas vid exempelvis neuropsykiatriska funktionsdiagnoser, tugg- och sväljsvårigheter eller selektivt ätande.

Har du frågor om individanpassad kost och om det är lämpligt för ditt barn, kontakta närmsta pedagog på skolan. 

Specialkost för religiösa eller etiska skäl

För dessa skäl behövs inget läkarintyg. Ansökan godkänns automatiskt och skolpersonalen får normalt informationen en arbetsdag efter att ansökan godkänts.

Specialkost för medicinska skäl

Om ditt barn har diabetes eller är allergisk mot gluten, fisk, mjölkprotein, ägg, skaldjur, soja, eller spannmål ska läkarintyg bifogas när du gör ansökan.

Ansök specialkost varje läsår

Du behöver göra en ny ansökan inför varje läsårsstart.  Om du inte ansöker på nytt försvinner informationen om specialkost. Ansökan för nästa läsår görs tidigast 1 april samma år.

Frågor om e-tjänsten och specialkost

Kontakta kontakt@molndal.se eller ring  031-315 10 00

Har du klagomål på hur Mölndals stad hanterat din anmälan av specialkost eller kvalitén i handläggningen?

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa