Ansökan driftsbidrag till enskilda vägar

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Årligt driftsbidrag

För att en vägförening eller vägsamfällighet ska få bidrag för en vägsträcka, måste vissa kriterier vara uppfyllda:

1. Vägen ska vara i gott skick, minst 500 meter lång och uppfylla minst ett av följande syften:

  • En viktig utfartsväg eller uppsamlingsväg för boende
  • Av betydelse för andra än de som bor utmed vägen
  • En viktig genomfart eller uppsamlingsväg för näringslivet
  • En viktig uppsamlingsväg eller genomfart för friluftslivet, eller
  • En viktig uppsamlingsväg för fritidshus

2. Vägen måste vara tillgänglig för trafik på samma sätt som vägar som har statsbidrag.

3. Vägföreningen måste vara organiserad och ha en styrelse och stadgar som godkänts av tekniska nämnden.

Extra upprustningsbidrag

Om föreningen eller samfälligheten vill göra någon särskild upprustning av sina vägar går det att söka extra upprustningsbidrag. Det går inte att söka extra bidrag för belysningsåtgärder. Mölndals stad använder sig av samma regler som Trafikverket har för särskilt driftbidrag.

 

Vägföreningen kan söka både statsbidrag och kommunalt bidrag. Du hittar mer information om statsbidrag på Trafikverkets hemsida.

Riksförbundet för enskilda vägar sysslar med frågor som har med det enskilda vägnätet att göra. Därifrån kan du få råd om bland annat teknik, juridik och ekonomi.

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa