Anmälan SVE/PEPPOL-faktura, företag och myndigheter

LÄS MER

Anmäl, som företag eller myndighet, i den här e-tjänsten att Mölndals stad ska skicka elektroniska fakturor i formatet SVE-faktura eller PEPPOL. 

Frågor om e-tjänsten

Kontaktcenter
kontakt@molndal.se
031-315 10 00
www.molndal.se

Personuppgiftsansvarig

Kommunstyrelsen
kontakt@molndal.se

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa