Begäran om entledigande från uppdrag som god man eller förvaltare

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här kan du begära att bli entledigad från ditt uppdrag som god man eller förvaltare för din huvudman. När överförmyndaren får in din begäran om entledigande kommer överförmyndaren påbörja en rekrytering av en ny ställföreträdare. Det är först när överförmyndaren har hittat en ny ställföreträdare som du kan bli utbytt. Du kvarstår som ställföreträdare tills överförmyndaren beslutar om byte. 

Om dina personuppgifter

Dina personuppgifter kommer att behandlas med rättsligt stöd av att behandlingen är nödvändiga för att tillgodose lagkrav från föräldrabalken, förmyndarskapsförordningen samt lagen om ensamkommande barn. Överförmyndaren kommer behandla namn, personnummer, adress och kontaktuppgifter samt journalanteckningar och de kommer att bevaras och arkiveras i staden.

Om du anser att vi har behandlat dina personuppgifter felaktigt kan du begära rättelse hos staden samt vända dig till Datainspektionen som är tillsynsmyndighet. Du har även rätt att få besked om vilka av dina personuppgifter som staden behandlar. Du hittar aktuella kontaktuppgifter till Överförmyndarnämndens dataskyddsombud på  www.molndal.se/personuppgifter. Där kan du också läsa mer om hur Mölndals stad hanterar personuppgiftsbehandlingar.

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa