Begäran om entledigande från uppdrag som god man eller förvaltare

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här kan du begära att bli entledigad från ditt uppdrag som god man eller förvaltare för din huvudman. När överförmyndaren får in din begäran om entledigande kommer överförmyndaren påbörja en rekrytering av en ny ställföreträdare. Det är först när överförmyndaren har hittat en ny ställföreträdare som du kan bli utbytt. Du kvarstår som ställföreträdare tills överförmyndaren beslutar om byte.

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa