Ansökan om utökad tid i förskolan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Ansökan om utökad tid i förskola

Om barn har behov av mer tid i förskolan på grund av familjens situation eller på grund av barnets eget behov av särskilt stöd så kan utökad tid i förskolan beviljas efter ansökan. Det är ansvarig handläggare för administration förskola som fattar beslut. Din ansökan måste styrkas med intyg och bifogas inne i ansökan.

Skollagen säger:

Skollagen 8 kap. 5 § barn ska från och med ett års ålder erbjudas förskola i den omfattning det behövs med hänsyn till föräldrarnas förvärvsarbete eller studier eller om barnet har ett eget behov på grund av familjens situation i övrigt.

Skollagen 8 kap. 7 § barn ska även i andra fall än som avses i § 5 erbjudas förskola, om de av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin utveckling i form av förskola.

Avgift

Om mer tid i förskolan beviljas kan en avgift tillkomma enligt gällande barnomsorgstaxa.

 

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa