Utökad tid i förskolan, ansökan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Ansökan om utökad tid i förskola eller pedagogisk omsorg

Om ditt barn har behov av mer tid i förskolan eller pedagogisk omsorg på grund av barnets eget behov av särskilt stöd eller på grund av familjens situation så kan du ansöka om utökad tid i förskolan eller pedagogisk omsorg. Du behöver bifoga intyg som visar att det finns ett behov av utökad tid. När beslut är klart kommer du att få besked i e-tjänsten om din ansökan är beviljad.

Skollagen

Skollagen 8 kap. 5 §: Barn ska från och med ett års ålder erbjudas förskola i den omfattning det behövs med hänsyn till föräldrarnas förvärvsarbete eller studier eller om barnet har ett eget behov på grund av familjens situation i övrigt.

Skollagen 8 kap. 7 §: Barn ska även i andra fall än som avses i § 5 erbjudas förskola, om de av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin utveckling i form av förskola.

Avgift

Om mer tid i förskolan beviljas kommer avgift tillkomma enligt gällande barnomsorgstaxa.

Välj annan e-tjänst när:

  • du ska arbeta eller studera under föräldraledighet. Klicka här
  • du ska börja arbeta eller studera efter avslutad föräldraledighet. Klicka här
  • du går från arbetssökande till arbete eller studier. Klicka här

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa