Omsorgstid på förskola eller fritids vid föräldraledighet, ansökan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Vårdnadshavare som i stället för att ta ut föräldraledighet fortsätter arbeta eller studera kan behålla plats i förskola, pedagogisk omsorg eller fritidshem för det äldre syskonet. 

Intyg ska lämnas från arbetsgivare eller skola. Observera att intyg ska lämnas för samtliga vårdnadshavare som visar omfattningen av arbete eller studier. Vi kräver löpande uppdaterade intyg för att säkerställa att det finns grund för beslut om förändrad vistelsetid.

Det går inte att kombinera olika platsbehov i förskola eller pedagogisk omsorg, man får antingen välja om man ska ha en “föräldraledig plats” eller fler timmar med hänsyn till studier eller arbete. Timmarna räknas ut enligt nedan mått:

Studerar/arbetar du 100% så får du 40 timmars barnomsorg/vecka.
Studerar/arbetar du 75% så får du 30 timmars barnomsorg/vecka.
Studerar/arbetar du 50% så får du 20 timmars barnomsorg/vecka.
Studerar/arbetar du 25% så får du 10 timmars barnomsorg/vecka (inte 10 + 15 timmar).

Tiden som barnet går i skolan räknas in i omsorgstiden. 

Beräknad handläggningstid 4 veckor.

Se mer information och exempel på arbetsintyg till höger.

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa