Ansökan om förändrad vistelsetid vid studier/arbete under föräldraledighet

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Vårdnadshavare som i stället för att ta ut föräldraledighet fortsätter arbeta/studera kan behålla plats i förskola/pedagogisk omsorg/fritidshem för det äldre syskonet. 

Intyg ska lämnas från arbetsgivare/skola. Observera att intyg ska lämnas för samtliga vårdnadshavare som visar omfattningen av arbete eller studier. Vi kräver löpande nya och/eller uppdaterade intyg för att säkerställa att det finns grund för beslut om förändrad vistelsetid.

Det går inte att kombinera olika platsbehov i förskola/pedagogisk omsorg, man får antingen välja om man ska ha en “föräldraledig plats” eller förändrad vistelsetid med hänsyn till studier eller arbete. Förändrad vistelsetid räknas ut enligt nedan mått:

Studerar/arbetar du 100% så får du 40 timmars barnomsorg/vecka.
Studerar/arbetar du 75% så får du 30 timmars barnomsorg/vecka.
Studerar/arbetar du 50% så får du 20 timmars barnomsorg/vecka.
Studerar/arbetar du 25% så får du 10 timmars barnomsorg/vecka (inte 10 + 15 timmar).

Gällande tid på fritids så inkluderas skoltiden i ovan timmar. 

Beräknad handläggningstid 4 veckor.

Se mer information till höger i informationsbladet.

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa