Omsorgstid på förskola eller fritids vid föräldraledighet, ansökan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Om du som vårdnadshavare ska arbeta eller studera istället för att vara föräldraledig med yngre syskon kan ni ansöka om fler timmar på förskola eller pedagogisk omsorg för det äldre syskonet. Om ni har barn i grundskola så kan barnet få gå på fritids.

Intyg från arbetsgivare eller skola.

Du behöver lämna in ett intyg från din arbetsgivare eller skola som visar hur mycket du arbetar eller studerar.  Intyg ska lämnas för alla barnets vårdnadshavare. Du behöver lämna in uppdaterade intyg för att vi ska kunna säkerställa att du har rätt till fler timmar.

Timmarna räknas ut enligt nedan:
Studerar/arbetar du 100% så får du 40 timmars barnomsorg/vecka.
Studerar/arbetar du 75% så får du 30 timmars barnomsorg/vecka.
Studerar/arbetar du 50% så får du 20 timmars barnomsorg/vecka.
Studerar/arbetar du 25% så får du 10 timmars barnomsorg/vecka (inte 10 + 15 timmar).

Tiden som barnet går i skolan räknas in i omsorgstiden. 

Beräknad handläggningstid är 4 veckor.

Se mer information och exempel på arbetsintyg till höger.

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa