Lokal för förskola-, skola- och fritidshemsverksamhet, anmälan

LÄS MER

Den som ska starta någon form av förskola, öppen förskola, skola, gymnasium, fritidshem eller öppen fritidsverksamhet måste först anmäla det till bygg- och miljöförvaltningen. Detsamma gäller om man vill göra förändringar i en verksamhet som redan är igång. Anmälningsplikten gäller alla verksamheter, både fristående och kommunala.

Den som driver en sådan verksamhet har ett ansvar att se till att verksamheten följer reglerna om miljö- och hälsoskydd i miljöbalken. Syftet med anmälan är att bygg- och miljöförvaltningen ska få möjlighet att bedöma om verksamheten och lokalerna är godtagbara.

Frågor om e-tjänsten

Kontaktcenter Mölndal
kontakt@molndal.se
031-315 10 00