Barnomsorgs- och undervisningsverksamhet, anmälan

LÄS MER

Anmälan om förskola, skola och fritidshem med mera. Anmälan ska göras minst sex veckor innan verksamheten startar

Frågor om e-tjänsten

Kontaktcenter Mölndal
kontakt@molndal.se
031-315 10 00