Ansökan om dödsboanmälan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här kan du göra en ansökan om dödsboanmälan.

Viktig information

Om den avlidna bedrev näringsverksamhet eller ägde fast egendom/tomträtt behöver en bouppteckning göras. Kontakta bouppteckningsbyrå om du behöver hjälp med detta, eller läs på Skatteverket hur man gör.

Inför ansökan

 • Denna e-tjänst kräver inloggning med giltig e-legitimation (bank-id). Om du saknar e-legitimation, kontaktar du din bank.
 • Innan du startar är det bra att du samlar alla uppgifter om tillgångar och utgifter.
 • Du kan bifoga handlingar i e-tjänsten. Vissa handlingar från banker går att spara ner i PDF-format och bifoga. Det går även bra att fotografera dina handlingar med mobilkamera och bifoga, tänk då på att det ska vara läsbart.

Handlingar som ska bifogas ansökan:

 • Kontoutdrag från dödsdagen och så långt fram som möjligt. Finns inte eventuella inkomster med på kontoutdraget ska dessa redovisas. Lämnas också för efterlevande make eller maka.
 • Kapital och räntebesked från banken. Lämnas också för efterlevande make eller maka.
 • Kopia på senaste deklarationen eller slutskattebesked (Kan beställas från Skatteverket 0771 567 567)
 • Dödsfallsintyg och släktutredning (Kan beställas från Skatteverket 0771 567 567 eller via begravningsbyrån)
 • Faktura på begravningskostnaderna och eventuell gravsten
 • Kopia på senaste hyresavin (gäller endast ensamstående).
 • Namn, adresser och personnummer till samtliga dödsbodelägare/arvingar

Lämna även in följande handlingar om de finns:

 • Värderingsunderlag för bil, båt, moped med mera
 • Inventeringsprotokoll från bankfack
 • Testamente eller äktenskapsförord
 • Om bostaden är en bostadsrättslägenhet, intyg om lägenhetens värde.
 • I vissa fall kan man behöva redovisa tidigare upprättad bouppteckning.

 

I och med att du skickar in en dödsboanmälan, kommer dina personuppgifter att behandlas av Mölndals stad. Dina personuppgifter behandlas i enlighet med dataskyddsförordningen. Mer information: molndal.se/personuppgifter

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Följande behövs för e-tjänsten

 • Bank-ID/E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa