Förskola, fritids, pedagogisk omsorg, uppsägning

LÄS MER

Uppsägningstiden är en månad. Du kan säga upp ditt barns plats även längre fram i tiden. Du betalar för platsen under uppsägningstiden.

Frågor om e-tjänsten

Kontaktcenter
kontakt@molndal.se
031-315 10 00

Personuppgiftsansvarig

Skolnämnden
skola@molndal.se

Följande behövs för e-tjänsten

  • Bank-ID