Begäran om entledigande från uppdrag som god man eller förvaltare

Nedan visas statistik för e-tjänsten Begäran om entledigande från uppdrag som god man eller förvaltare.

Antal ärenden per veckaAvbrutna ärenden per stegAntal sparade ärenden per steg (ej inskickade ärenden)