Ansökan om enskild avloppsanordning

Nedan visas statistik för e-tjänsten Ansökan om enskild avloppsanordning.

Antal ärenden per veckaAvbrutna ärenden per stegAntal sparade ärenden per steg (ej inskickade ärenden)