Ansökan om inackorderingsbidrag

Nedan visas statistik för e-tjänsten Ansökan om inackorderingsbidrag.

Antal ärenden per veckaAvbrutna ärenden per stegAntal sparade ärenden per steg (ej inskickade ärenden)