Anmälan om registrering av livsmedelsanläggning

Nedan visas statistik för e-tjänsten Anmälan om registrering av livsmedelsanläggning.

Antal ärenden per veckaAvbrutna ärenden per stegAntal sparade ärenden per steg (ej inskickade ärenden)