Beställning av nybyggnadskarta eller baskarta

Nedan visas statistik för e-tjänsten Beställning av nybyggnadskarta eller baskarta.

Antal ärenden per veckaAvbrutna ärenden per stegAntal sparade ärenden per steg (ej inskickade ärenden)