Åtagande för ställföreträdarskap

Nedan visas statistik för e-tjänsten Åtagande för ställföreträdarskap.

Antal ärenden per veckaAnvändarnöjdhet per veckaAvbrutna ärenden per stegAntal sparade ärenden per steg (ej inskickade ärenden)