Ansökan om stöd till äldre

Nedan visas statistik för e-tjänsten Ansökan om stöd till äldre.

Antal ärenden per vecka



Avbrutna ärenden per steg



Antal sparade ärenden per steg (ej inskickade ärenden)