Ansökan om jämkning vid flytt till särskilt boende

Nedan visas statistik för e-tjänsten Ansökan om jämkning vid flytt till särskilt boende.

Antal ärenden per veckaAvbrutna ärenden per stegAntal sparade ärenden per steg (ej inskickade ärenden)