Ansökan om jämkning vid flytt till särskilt boende

Nedan visas statistik för e-tjänsten Ansökan om jämkning vid flytt till särskilt boende.

Antal ärenden per vecka

Det finns för närvarande ingen statistik tillgänglig för detta värde.Avbrutna ärenden per stegAntal sparade ärenden per steg (ej inskickade ärenden)