Extra föreningsstöd-Corona

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Det särskilda stödet ska fördelas solidariskt så att så många föreningar som möjligt kan få stöttning. De flesta föreningar har drabbats ekonomiskt och därför kan en förening inte förvänta sig full kompensation. Det är viktigt att föreningen känner solidaritet med andra föreningar i Mölndal. Gör därför rimliga bedömningar av hur stort stöd som behövs, så att så många föreningar som möjligt får ta del av stödet.

Vi tar hänsyn till föreningens totalekonomi. Uppföljning sker i efterhand på nästa års ekonomiska redovisning.

Kriterier för extra föreningsstöd

 • Föreningar och studieförbund kan ansöka om särskilt stöd i coronakrisens spår via e-tjänst
 • Ansökan ska innehålla underlag som visar hur föreningen drabbats ekonomiskt och med vilket belopp. 
 • Påverkan på barn- och ungdomsverksamhet prioriteras
 • Mölndals stad följer ordinarie norm för föreningsstöd, och ersätter maximalt 50 procent. En förening med uppenbar risk att gå i konkurs kan få högre belopp än så, på särskilda grunder.
 • Inga stöd fördelas till elitidrottsverksamhet.
 • Föreningen eller studieförbundet ska vara ordinarie bidragsmottagare med hemvist i Mölndals stad.

Kriterier för belopp

 • Evenemang och verksamheter som skulle varit mellan 12 mars och 30 september kan kompenseras.
 • Faktiska kostnader för evenemang och verksamheter kan kompenseras.
 • Uteblivna deltagar- och anmälningsintäkter, reducerat antal deltagare och andra intäktsbortfall i direkt relation till inställd verksamhet kan kompenseras.
 • Kompensationen som delas ut ska relateras till föreningens eller studieförbundets totala omsättning.
 • Om ersättning har ansökts och/eller erhållits från annat håll för ändamålet så beaktas det i bedömningen.
 • Ju högre belopp som efterfrågas, desto större krav på verifikation och redovisning till Mölndals stad.
 • De som söker bidrag ska kunna redovisa kostnadsbesparingar på grund av coronaviruset för hela verksamheten.
 • Uteblivna pengar från sponsoravtal eller media-avtal ersätts inte
 • Vid bedömning av föreningens ekonomiska skada kommer vi ta hänsyn till följande
  • Förluster vid aktiviteter/ arrangemang
  • Förluster vid ordinare verksamhet
  • Minskade kostnader för föreningen
  • Stöd från andra organisationer
  • Tillsammans kan vi då göra en bedömning om föreningens totala ekonomiska skada

 

GDPR
Din trygghet är viktig för oss. Vi vill därför informera om att vi alltid hanterar dina personuppgifter med största noggrannhet. Vi sparar uppgifterna under den tid vi behöver för att kunna ge dig bästa möjliga service. Vill du veta mer om hur dina personuppgifter hanteras hittar du all information på www.molndal.se/personuppgifter

Följande behövs för e-tjänsten

 • Digital signering

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa